Suomen Itsenäisyyden 75-vuotisjuhlametsikkö Suomi100-juhlakuntoon

  • Posted on: 6 April 2018
  • By: webmaster

 
Lounais-Suomen Metsämiehet ry:n hallituksen kokouksessa Turussa 27.11.1991 päätettiin jäsen Pentti Lähteenojan ehdotuksen mukaisesti perustaa monipuulajimetsikkö. Se nimettiin Suomen Itsenäisyyden 75- vuotisjuhlametsiköksi. Kokouksessaan 6.2.1992 Metsämiehet vahvistivat edellisen kokouksen päätöksen ja päättivät hankkia taimet Virttaan taimitarhalta yhdistyksen varoilla. Istutettavaksi taimiksi valikoitui koivua, tammea, kuusta, jalavaa, vaahteraa, saarnia ja tervaleppää.
 
Metsikkö istutettiin Lounais-Suomen Metsämiehet ry:n toimesta ja Turun kaupungin osoittamalle palstalle. Istutus toteutettiin keväällä 1992 ja talkootapahtumaa juhlisti läsnäolollaan maaherra Pirkko Työläjärvi. Paikaksi valikoitui Metsäkylän luonnonsuojelualueen liepeillä sijaitseva palsta Mälikkälän kaupunginosassa, suositun kuntoreitin varrella. 
 
 
Metsäaluetta on siistitty vuosina 2011 ja 2012 alueen omakotiyhdistysten toimesta, mutta marraskuussa 2015 Länsi-Turun asukasyhdistys ry päätti käynnistää metsikön kunnostushankkeen ja hakea mukaan valtakunnalliseen SUOMI 100 FINLAND ohjelmaan. Hanke hyväksyttiin ohjelmaan ja juhlavuoden aikana metsikköä on kunnostettu, olemassa olevia puita on inventoitu ja metsäpalstan vieressä sijaitsevan kuntoreitin varrelle on kiinnitetty muistolaatta.
 
Tulevaisuuden Kuusien taimet istutetaan kevään edetessä. Suomi100-ohjelman yhteiskunnallinen toiminta mahdollistaa alueen yhdistysten, yritysten, koulujen, uskonnollisten yhteisöjen, järjestöjen ja yksityisten kansalaisten ja maahanmuuttajien osallistumisen lisäpuiden istutukseen. Tässä voidaan myös toimia kaikki yhdessä istuttamalla erikseen sovittava määrä Tulevaisuuden Kuusia.  
 
 
Valtioneuvoston kanslia myönsi maaliskuussa 2018 Länsi-Turun asukasyhdistykselle kunniakirjan panoksestaan Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmassa. Länsi-Turun asukasyhdistyksessä itsenäisyyden metsikön ehostusta ja juhlavuoden hanketta on vetänyt ansiokkaasti Pentti Helin.