Kuntalalaisaloite: Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä Turun ja Raision luonnonsuojelualueeksi

  • Posted on: 11 October 2018
  • By: webmaster

Länsi-Turun asukasyhdistys ja useat muut alueelliset asukasjärjestöt käynnistävät yhteistyössä Kuntalalaisaloiteen, jonka tavoitteena on kohottaa Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsä Turun ja Raision luonnonsuojelualueeksi. 

Kuntalaisaloite koskee Turun ja Raision rajalla Mälikkälän, Kuninkojan ja Kuloisten kaupunginosissa sijaitsevaa luonto- ja metsäaluetta. Alueesta 80 % sijoittuu Turun puolella ja 20 % Raisioon ja raja-alueen molemmilla puolilla on oleellisen tärkeitä luontoarvoja. Alueen rajat on valittu luontoarvojen mukaan ja alue on näin ollen kokonaisuus, jolla on myös viherverkkoyhteydet Turkuun ja Raisioon.

Asiaa on valmistellut sekä Raision että Turun keskeisistä asukasjärjestöistä koostuva yhteenliittymä. Kuntalaisaloitteet jätetään erikseen sekä Turun kaupungille että Raision kaupungille (11.-12.10.2018) kirjallisina.

Aloitteen pohjaksi on laadittu selvitys alueen luonto- ja virkistysarvoista. Selvityksen aikana on ilmennyt aivan oleellisesti uutta tietoa alueen ainutlaatuisista luontoarvoista, joista ei ennen ole ollut tietoa. Alue on Ruissaloon verrattavissa oleva havupuuvaltainen ikimetsä, jollaisia ei enää juuri ole. Etelä-Suomessa ikimetsien osuus on promilleluokkaa ja sekin on supistumassa. Selvityksen asiantuntijoita ovat olleet Ari Karhilahti Turun yliopistolta ja Janne Tolonen Valoniasta. Selvityksen aikana Ari Karhilahti on löytänyt uusia kasviesiintymiä (syylämänty, joka on ainoa Suomessa, suursaniaiskorvet, luonnonlähde ja suopainanteet, harvinaiset sienet, ikimetsää). Lisäksi metsäasiantuntija Olli Manninen ja alan harrastaja Liisa Näntö löysivät alueelta huippuharvinaisen sammaleen (lahokaviosammal), joka elää vain vanhoissa luonnonvaraisissa metsissä. 

Selvityksen mukaan hanke lisäisi sekä Raision että Turun alueen vetovoimaa elinkeinoelämän kannalta ja houkuttelevuutta tasokkaina asuinalueina, joissa on arvokkaat viher- ja ulkoilualueet lähellä. Vetovoiman kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kaavoitus on ennakoitavaa ja luonnonsuojelualueen säilyminen on varmaa ja ihmiset voivat luottaa sen säilymiseen. Haittoja selvitysten mukaan ei ole. Sen sijaan taloudelliset hyödyt ovat laskennallisesti mittavat.

Luonnonsuojeluhanketta esiteltiin ELY-keskukselle ja kannanotto oli selkeä ja myönteinen. Alue täyttää kaikki luonnonsuojelualueelta vaadittavat kriteerit ja muodostaa arvokkaan ja monipuolisen luontoalueen, joita ei juuri enää esiinny ja jotka edelleen vähenevät.    

 

Kuntalaisaloitteen tekijät koostuvat seuraavista yhdistyksistä:  

Turkuseura-Åbosamfundet ry

Raisio-Seura ry

Turun Pientalojen Keskusjärjestö (TPK)

Raision Omakotiyhdistys ry

Länsi-Turun asukasyhdistys ry

Runosmäkiseura ry

Teräsrautelan Omakotiyhdistys

Mälikkälän Omakotiyhdistys

Suikkilan Omakotiyhdistys

Raision Rinkka ry

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry

Tuethan kuntalaisaloitettamme allekirjoittamalla alla olevan linkin kautta löytyvän adressin Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsän luonnonsuojelualueen puolesta! 

https://www.adressit.com/kuntalalaisaloite_malikkala-kuninkojan_ikimetsa_turun_ja_raision_luonnonsuojelualueeksi

 

Kuntalaisaloitetta ja Mälikkälä-Kuninkojan metsäaluetta koskeva laaja infopaketti löytyy alla olevasta linkistä (mm. Turun hiljaiset alueet -kartta, perustelut luonnonsuojelualueelle, Valonian esitys pienvesien merkityksestä kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle, Turun viherverkkoselvitys, ehdotettu maantieteellinen rajaus luonnonsuojelualueelle, Ari Karhilahden luontoselvitys alueelta):

https://app.box.com/s/ol5hx9fwrmdql6tzbvezxlb1bzyv45by

Lisätietoja: Esko Matti Pulkkinen, Länsi-Turun asukasyhdistys ry, 050-5110085